İsmail Hakkı (Bahriyeli)(1863-1926)

“Yıldız Sarayı Bahçesi”, Eski Türkçe İmzalı H.1311 (M.1893/4), Tuval üzerine yağlıboya, kataloge eser, 40,5×32,5 cm